Nyhedsarkiv

Hyggelig tur til Holmegaard

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Kære arkæologigruppe.

Hermed en interessant invitation.

Tværpilen og Flækkens bestyrelser inviterer samarbejdsforeningerne til en interessant og hyggelig tur til:
Holmegaard Mose og Holmegaard Værk

Program og tilmelding til guidet fællestur søndag den 14. maj 2023 til Holmegaard Mose og besøg på Holmegaard Værk, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard

Søndag den 14. maj: guidet tur gennem Holmegaard Mose ved kulturarvschef og vicedirektør ved Museum Sydøstdanmark, Kristoffer Buck Pedersen. Turen til Holmegaard Mose og Værk foregår i egne biler. Efter den guidede tur besøger vi den lille, men interessante udstilling ”10.000 års kreativitet” med fund fra Holmegaard Mose. Denne udstilling befinder sig i kælderen på museet, der er elevator. Til sidst besøger vi Holmegaard Værks imponerende samling af glas- og keramikkunst. På alle dage er der mulighed for at beundre glaspusternes magi udi glaspusteri.

Program:

12:00 – 12:20: Ankomst. Parkering og køb af parkeringsbillet og entrébillet til museet betales af deltagerne selv. OBS: Der er langt fra parkeringspladsen til foyeren med salg af parkeringsbillet og entrebillet. Ved køb af parkeringsbillet (ca. kr. 40 for fem timers parkering) skal man angive bilens indregistreringsnummer. Det bliver elektronisk overført til parkeringsselskabet, og man får en bekræftelse på sms. Man skal med andre ord IKKE tilbage til parkeringspladsen for at lægge en seddel i bilens forrude. Der er fire handicap parkeringspladser lige ved indgangen til museet. Til handicap parkeringspladserne skal man køre ind gennem porten. Museet tilbyder mange muligheder for rabat på entrebilletten - se den lange liste ved kassen eller på www.museerne.dk/holmegaard-vaerk/praktisk-info/

12:20 – 12:30: Mødested: Samling i gården ved porten til museet. Mødestedet er ud for restaurant ”Holmegaard”, som ligger til højre, når man kommer ind gennem porten. Her mødes vi med Kristoffer Buck Pedersen.

12:30 – 13:30: Guidet tur gennem Holmegaard Mose ved Kristoffer Buck Pedersen.

13:45 – 14:45: De der vil: selvbetalt frokost på caféen ”Kähler” i foyeren til museet. Her er der mulighed for at spise enten en sandwich ca. kr. 55 eller en bowl med kartoffelsalat og frikadeller ca. kr. 65. Bestilling kan I afgive til Nina Nyberg, se længere nede i programmet. Man kan også medbringe sin egen frokost.

14:45 – 15:15: De, der har lyst og interesse, går i kælderen og ser den lille stenalderudstilling ”10.000 års kreativitet”: I denne udstilling kan du lytte til (..) en inspirerende samtale om kreativitetens vilkår fra stenalderen til nu.”

15:15 – 17:00: Individuel rundgang: Gennem glaspusterværkstedet, ovnene, den imponerende keramik- og glassamling og den tætpakkede, enorme og overvældende glassamling i reoler fra gulv til loft. Museet lukker klokken 17:00.

 

TILMELDING til turen hos Nina på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 01. maj 2023

HUSK: Ved tilmeldingen skriver I, om I gerne vil bestille A) en sandwich, og om den skal være vegetarisk eller B) en bowl kartoffelsalat med frikadeller. Når I henter jeres bestilling ved disken, betaler I individuelt for såvel mad som drikkevarer.

Hver forening arrangerer samkørsel. Derfor er det hensigtsmæssigt, at I melder ind til jeres bestyrelsesformand (undtagen medlemmer af Kalundborg Arkæologiforening, som melder ind til Nina, se nedenfor), om I har bil og plads til x-antal billøse. Den enkelte bilejer aftaler betaling for benzin med passagererne.

ANGÅENDE SAMKØRSEL MELDER I IND SOM FØLGER:

Tværpilens medlemmer melder ind hos Ann Welling: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 01. maj, om de kommer i bil og har plads til x-antal passagerer. Mødested: Taastrup Medborgerhus’ parkeringsplads klokken 10:45.

Furesø Arkæologiklubs medlemmer melder ind hos Niels Bødker Thomsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 01. maj, om de kommer i bil og har plads til x-antal passagerer. Mødested: Mosegaardens parkeringsplads klokken 10:15.

Kalundborg Arkæologiforenings medlemmer melder ind til Nina Nyberg: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 01. maj, om de kommer i bil og har plads til x-antal passagerer. Mødested og tidspunkt: bliver individuelt aftalt efter tilmeldingen mellem bilejer og passagerer.

FYRAFTENS MØDE FOR ALLE DETEKTORFØRERE

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

   

INVITATION TIL FYRAFTENS MØDE FOR ALLE DETEKTORFØRERE I MVE

Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk
Tid: 8. dec. 2021 kl. 16:30 – 18

Museum Vestsjælland vil gerne invitere alle vores detektorbrugere til fyraftensmøde. Her vil vi bla.
fortælle om status på danefæbehandlingen. Michael Vennersdorf vil fortælle om landskabsanalyser, der
kan hjælpe os til en bedre indsigt i bebyggelsesmønstre og ressourceudnyttelse, og han vil præsentere
nogle af de nye redskaber vi på museet benytter og som I måske kan have glæde af. Trine Borake vil
fortælle om museets seneste forskning, fokusområder og fortælle om hvordan detektorfundene indgår
heri.

PROGRAM

16:30 Ankomst, kaffe og løs snak
16:45 Velkomst og status på danefæbehandling i MVE
17:00 Michael Vennersdorf - Lokalisering af bopladser i landskabet
17:20 Spørgsmål og refill
17:30 Trine Borake - Nyt fra forskningen
17:50 Spørgsmål og kommentarer
18:00 Farvel og tak

Vel mødt!
Arkæologisk afdeling, Museum Vestsjælland.

ALLE ER VELKOMNE. HJÆLP OS MED AT SPREDE ORDET. DET ER IKKE ALLE VI HAR MAIL-ADRESSER PÅ.

Tilmelding skal ske til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 1. december 2021 – skriv ”Detektormøde” i emnet.
Husk at skrive navn, hvor mange I kommer og evt. hvilken forening I er medlem af.


Museum Vestsjælland er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum.
Museets virkeområde er Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner

Åbent hus på udgravningerne i Favrholm

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

onsdag d. 2. september 2020 kl. 15-19

Kom og hør om de mange resultater og se de nyeste fund fra de arkæologiske udgravninger i Favrholm, når Museum Nordsjælland holder Åbent Hus onsdag d. 2. september kl. 15-19.

Mødested: Skurvognene for enden af jernpladevejen ved Smørkildevej 10, 3400 Hillerød. Parkering skal ske på grus-arealet ved rundkørslen.

Alle opfordres til at medbringe fornuftigt fodtøj, da det er et ujævnt terræn. Arrangementet kræver derfor også en vis mobilitet.

Udgravningerne i Favrholm

Efter 5 års udgravninger på sygehusgrunden er arkæologerne nu i gang med at undersøge områderne mellem sygehusbyggeriet og gården Favrholm, hvor Smørkilefingeren i den nye bydel Favrholm skal anlægges. I næsten hvert eneste lille mosehul er der spor efter affald og sakrale handlinger, og på hver eneste forhøjning er der spor efter bopladser. Området har været et sandt El Dorado med et mylder af liv, men kun i udvalgte perioder af oldtiden. I andre perioder har der været helt affolket.

favreholm 01Arkæologerne i gang med udgravning af moselag. Foto: Museum Nordsjælland ©

Den første periode med befolkningsboom var for ca. 5500-5200 år siden, som svarer til første del af bondestenalderen. De tidligste bønder var tiltrukket af de fugtige overdrevslignende arealer, hvor de små forhøjninger var omgivet af vådområder. I vådområderne har man både smidt affald og ofret mennesker, økser og lerkar. Offerfundene er absolut de mest spektakulære, men affaldet giver det bedste indtryk af datidens beboere. Der er således fundet spor efter husdyr, blandt andet kvæg, svin og får. Desuden er der fundet masser af flint, både redskaber som knive og økser, men også restprodukter fra fremstillingen af redskaberne. Endelig er der fundet potteskår fra ødelagte lerkar, hvoraf en del har været flot dekoreret. Oprindeligt har der sikkert også været andet affald, for eksempel madrester, men det er ikke bevaret.

Det andet befolkningsboom ser vi i ældre jernalder for ca. 2500 til 1700 år siden. I denne ca. 800-årige periode er de mest massive spor fra tiden omkring 100-300 e.Kr., hvor man har anlagt huse på forhøjningerne og gravet tørv i mosehullerne. I de selvsamme moser ofrede man både lerkar, dyr, trægenstande og store mængder lyse sten. I to af moserne er der fundet større stenlægninger, som muligvis har været brugt til platforme i forbindelse med offerhandlinger. Man fortsatte desuden tidligere tiders brug af moserne til affald og andre aktiviteter, der afspejles i de mange knogler og lerkar i lagene fra den ældre jernalder.

De sidste bopladser forsvinder fra området i 4-500-tallet og først i 12-1300-tallet opfører man igen bygninger på arealet. Denne gang er der tale om en vandmølle, hvor møllekanalen og de sidste rester af møllehuset er bevaret. I forbindelse med udgravningen er der fundet store mængder trækul og brændte korn, som tyder på, at møllen er nedbrændt, sandsynligvis i 1300- eller 1400-tallet. Møllen tolkes som forgængeren for Favrholm Ladegårdsmølle, der blev fundet på arealet, hvor Klimaparken ligger i dag. Vandmøllen hørte til den middelalderlige landsby Egespur, som har ligget på markerne omkring Smørkilde Bakke, øst for Klimaparken.

favreholm 02Mikado i udgravningen. I forgrunden ses arkæolog Jason Leech. Foto: Museum Nordsjælland ©

De mange fund giver et fantastisk indblik i oldtiden og middelalderen, og selvom Danmarkshistorien ikke skal skrives radikalt om, så bliver vi meget klogere på datidens mennesker, både deres hverdag, men også de mange sakrale handlinger, som vi har fundet spor af. Mest epokegørende er nok spor efter mulige offerplatforme fra tiden omkring 100-300 e.Kr. Men en vandmølle fra middelalderen, som ovenikøbet er brændt ned, er bestemt heller ikke hverdagskost.

mns logo red

Åben udgravning: Jagten på den forsvundne Eremitage

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

MG 1998 960x320

august 26 : 9:00 - 15:00 Gratis

Kom og vær med når arkæologer fra Kroppedal Museum og Museum Nordsjælland rykker ind i Dyrehaven og går på jagt efter stedets første Eremitage. Onsdag d. 26. august, kl. 9 – ca.15.

Det Eremitageslot vi alle kender, er ikke det oprindelige. Det første byggede Christian 5. tilbage i 1694 til ophold under sine parforcejagter.

Gåden om Eremitagens placering forsøges nu løst, når arkæologerne går i jorden for at undersøge et område tæt ved det nuværende slot efter spor. Det er nemlig i området tæt ved slottet at en række genfundne kort fra tiden omkring år 1700 fortæller os, den første Eremitage skulle have ligget. Og da denne placering stemmer overens med den eneste udførlige beskrivelse af huset fra 1702, peger alt i retning af, at sporene efter Eremitagen må gemme sig netop her.

Den arkæologiske jagt efter den første Eremitage i Dyrehaven sker i et samarbejde mellem de to museer, Naturstyrelsen samt Sitemanager sekretariatet for Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, der sammen med Kristoffer Schmidt, museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, og tidligere leder af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Jette Baagøe, har stået for de forudgående arkivalske undersøgelser.

På dagen for udgravningerne vil det være muligt ved selvsyn at følge jagten, mens udfaldet af undersøgelserne vil blive præsenteret mere indgående for publikum i weekenden d. 5.-6. september, hvor Nationalmuseet i samarbejde med site manager Jesper Munk Andersen ganske ekstraordinært vil udbyde en række særomvisninger med en guidet tur inden for i det nuværende slot og en præsentation af udgravningsresultaterne uden for. Der er grundet Coronarestriktioner begrænsninger på antallet af billetter hertil, som allerede nu kan købes på Eremitageslottet.dk for 125,- kr.

Læs mere i pressemeddelelsen August 2020, Jagten på den forsvundne Eremitage.

Detaljer

Dato: 26 august 2020
Tidspunkt: 9:00 - 15:00
Pris: Gratis

Arrangører

Museum Nordsjælland
Kroppedal Museum
Parforcejagtlandskabet

Sted

Eremitageslottet
DyrehavenKgs.
Lyngby,
2800 Danmark
+ Google Maps

Hjemmeside: https://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/eremitageslottet.html

Åbent hus på en arkæologisk udgravning

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

laugoe

Har du lyst til at besøge en igangværende udgravning?

Arkæologerne viser rundt og fortæller om den bronzealder og jernalder boplads som netop nu udgraves nord for Helsinge.

Hvordan har de boet og hvad har de levet af?

Hvad ved vi om livet i Helsinge og i Nordsjælland for omkring 2‐3000 år siden? Og hvordan kan historien skabe værdi for nutidens og fremtidens beboere?

Vær blandt de første, der ser fundene, som liver taget op af jorden.

Hvor: Troldebakkerne. Laugøvej 2300 Helsinge

Hvornår: Torsdag d. 27. august kl. 15‐19

mns logo red

Vi samarbejder med