Beskrivelse

Forud for byggemodning af et 50 ha stort areal ved Jonstrup udførte Hørsholm Egns  Museum i foråret 2008 arkæologiske udgravninger på 6,3 ha af området. På en bakke-
skråning nord for Jonstrup Gl. Seminarium blev der udgravet bebyggelsesspor, som kan dateres til den sidste del af middelalderen og starten af renæssancen, dvs. i tidsrummet fra ca. 1350-1600/1625.
 
Den foreliggende rapport er en så kaldt ”bygherrerapport”, der på kortfattet og overskuelig vis fortæller om udgravnings-
resultaterne og samtidig sætter fundet ind i et lidt større kulturhistorisk perspektiv.

Furesø Arkæologigruppe har været tilknyttet Mosegaarden siden 1979, som interesse og arbejdsgruppe. Vi er meget interesseret i at få nye medlemmer.

Kort om vores aktiviteter
eller vores hobby, som alle har med arkæologi og fortiden at gøre

Jonstrup Bondeby

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Da gårdene brændte i Jonstrup - udgravningen af en landbebyggelse fra 1500-tallet

I 2008 udgravede museet  to gårdstomter fra 1500-tallet ved Jonstrup i Værløse. Gårdene var nedbrændt og beboerne havde efterladt ødelagt husgeråd, redskaber, bygningsdele mv. Skriftlige kilder omtaler flere brande i Jonstrup i starten af 1600-tallet og sammen med resultaterne fra udgravningen gav det et sjældent indblik i hverdagslivet i den sene middelalder og begyndelsen af renæssancen.


Vi samarbejder med